Our Projects

Nhìn thế giới qua Ku11 - Giao tiếp không biên giới

About us

More
Nhìn thế giới qua Ku11 - Giao tiếp không biên giới

Ứng dụng số

 • Dễ dàng và thuận tiện hơn khi tìm nhà hàng, địa điểm du lịch và đồ ăn địa phương khi ra nước ngoài - Hướng dẫn sử dụng thẻ SIM q

  2024.02.23

  SIM卡服務

  Dễ dàng và thuận tiện hơn khi tìm nhà hàng, địa điểm du lịch và đồ ăn địa phương khi ra nước ngoài - Hướng dẫn sử dụng thẻ SIM q

 • 出國更輕鬆方便尋找飯店、旅遊景點、當地美食-國際sim卡教學!!!

  2024.02.23

  SIM卡服務

  出國更輕鬆方便尋找飯店、旅遊景點、當地美食-國際sim卡教學!!!

 • Tốc độ Internet của sim

  2024.02.23

  SIM卡服務

  Tốc độ Internet của sim

 • SIM卡上網速度

  2024.02.23

  SIM卡服務

  SIM卡上網速度

 • Ưu nhược điểm khi sử dụng SIM

  2024.02.23

  SIM卡服務

  Ưu nhược điểm khi sử dụng SIM

 • SIM卡的優弱點

  2024.02.23

  SIM卡服務

  SIM卡的優弱點

Album